A rendelkezésre álló reprezentatív kutatások eredményeiből tudjuk, hogy Magyarországon a 15-69 év közötti lakosság 62%-ának van internetes hozzáférése, ami közel 4,6 millió felhasználót jelent.

A növekedés motorja: az öregedés?

A kezdeti gyors növekedés az elmúlt három évben jelenetősen lelassult: alig 1-2%-s növekedés figyelhető csak meg. Ez arra enged következtetni, hogy a növekedés motorját egyre kevésbé az új felhasználók csatlakozása adja, hanem inkább az internetezők öregedése állhat a háttérben.

Három év alatt ugyanis minden korosztály részben kicserélődött: az internetet kevésbé használó idősebb korosztály (50-69 évesek) 15%-a  “kiöregedett”, akiknek a helyét a 35-49 éves korosztály, internetet nagyobb arányban használó tagjai foglalták el. Láncfolyamatként igaz ez a többi korcsoportra is – a korosztályból kiesőket a fiatalabb és internetet nagyobb hajlandósággal használók töltik fel. (ld. diagram fenn)

Európai kitekintés: aktív magyar internetezők

A hazai adatokat érdekes összevetnünk Európa más országaival. Erre vonatkozólag egy érdekes grafikont találtam. Az Európai Bizottság 2010-es adatai ismertetik az egyes országok internethasználóinak arányát (vízszintes tengely) és  saját tartalmak megosztására való hajlandóságot (függőleges tengely).

CE__users_week_vs_content_2010

A diagram alapján elmondható, hogy a felhasználók arányát tekintve Magyarország a 19. helyen van (32 országból), a saját tartalom megosztása tekintetében viszont az 5. helyen áll, ami a magyar internetezők erős aktivitására utal.